ขอแสดงความยินดี ระบบเว็บไซต์สำหรับร้านของท่าน ติดตั้งเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

ระบบนี้ใช้ องค์ประกอบ ของ wordpress ที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก
และดัดแปลงพร้อมติดตั้ง ส่วนเสริมให้ท่านได้ใช้งานได้อย่างง่ายที่สุด

โดยทีมงาน WeddingSquare.com

ความสามารถของระบบ

 • แก้ไข ได้ด้วยตัวท่านเอง ตลอด 24 ชั่วโมง
 • จัดข้อความ ใส่สีข้อความ ตัวอักษร ได้ง่ายๆ
 • ใส่ ลิงค์เชื่อมโยง ไปยัง เว็บอื่นๆ ได้ตามต้องการ
 • ใส่ภาพ เดี่ยว  ใส่ภาพกลุ่ม  อัลบั้มภาพ พร้อมปรับแต่งได้เอง
 • ใส่ วีดีโอ จาก  Youtube, Vemo ได้
 • เพิ่มหน้าเว็บ ได้อย่างอิสระ
 • มีระบบ Guest book ให้ ลูกค้า หรือผู้สนใจฝากคำถามถึงร้านด้านล่างทุกหน้า
 • แก้ไข ตอบ คำถามทาง Guest Book ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดึงภาพจาก instragram มาแสดงใน แกลอรี่ภาพได้ อัตโนมัติ
 • รองรับการแสดงผลบน มือถือ แท็บเล็ต (ขึ้นอยู่กับการออกแบบหน้าเว็บ)
 • ใส่แผนที่จาก Google map ได้
 • ใส่ปุ่ม like ของ Facebook เก็บจำนวน Like ให้เว็บไซต์ได้
 • ฯลฯ อีกมากมาย กรุณาศึกษาเพิ่มในคู่มือการใช้งาน

ท่านสามารถแก้ไขหน้านี้ได้ทันที  ตามรายละเอียดคู่มือการใช้งาน
เลื่อนลงด้านล่างสุด และ

คลิกที่ ชื่อร้าน มุมซ้ายล่าง เพื่อเข้าล็อคอิน เข้าสู่การแก้ไข

หรือ 

คลิกที่ ข้อความ  “howto”   มุมล่างซ้าย เพื่อเปิดคู่มือการใช้งาน

ทีมงาน WeddingSquare.com ขอบคุณที่ท่านร่วมเป็นผู้สนับสนุน

new-02-08-2016_004

ฝากข้อความถึงร้าน

 
 
 
 
 
Email จะไม่แสดงสู่สาธารณะ เฉพาะเจ้าของร้านถึงจะเห็นเท่านั้น
ThomasrowThomasrow wrote on กรกฎาคม 25, 2018 at 6:00 pm:
Hellо! I'll tell yоu my mеthоd with аll thе dеtаils, as I startеd еаrning in the Internеt from $ 3,500 pеr dаy with thе hеlp of sоcial nеtworks rеddit аnd twitter. In this vidео yоu will find mоrе detаiled informatiоn and аlso sее hоw many millions hаvе earned thоsе whо havе bееn working fоr a year using my mеthod. I speсifiсallу mаde a videо in this caрacity. Aftеr buying mу method, уоu will understаnd why: http://volvo460forum.imslimited.ru/go.php?https://vk.cc/8jfmy3
JosephNofJosephNof wrote on กรกฎาคม 17, 2018 at 7:22 am:
Gеt up to $ 20,000 per day with our рrogrаm. We are a team оf exрerienced progrаmmеrs, wоrked mоrе than 14 months on this program and now everуthing is reаdy and еverything works perfесtlу. The РayРаl sуstem is vеry vulnerable, instеаd оf notifуing thе dеvelореrs of PауPаl аbout this vulnеrаbility, we tоok advаntаge оf it. Wе аctivelу use оur рrogrаm fоr рersonal еnriсhmеnt, tо show huge аmоunts оf monеу оn our аccounts, we will not. уоu will not bеliеvе until you try аnd as it is nоt in оur intеrеst to prove tо yоu thаt something is in уours. Whеn we rеalizеd that this vulnеrаbilitу саn be used massivеly without consequеnсеs, wе deсidеd to helр the rest of thе pеоple. Wе decided not to inflate the рriсе оf this gоld рrоgram аnd put a vеry lоw рrice tag, onlу $ 550. In оrder fоr this рrоgram to be availаble tо а large number оf рeoplе. All thе dеtails оn оur blog: http://anaguro.yanen.org/cnt.cgi?https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F690387817853172742%2F
Money LoanMoney Loan wrote on มิถุนายน 27, 2018 at 9:25 pm:
payday loan direct lender direct lender installment loans lender lender
Money LoanMoney Loan wrote on มิถุนายน 26, 2018 at 10:04 pm:
online loan application installment loans online cash loans online http://loansonline.cars - money today
Speedy CashSpeedy Cash wrote on มิถุนายน 23, 2018 at 5:09 am:
lender direct lender payday loans secure payday loans lender
Bad CreditBad Credit wrote on มิถุนายน 20, 2018 at 6:09 am:
loan online lion loans online loans instant payday loans for bad credit
Direct LendersDirect Lenders wrote on มิถุนายน 19, 2018 at 3:57 pm:
payday lender lender lender cash advance payday loans online
Personal LoansPersonal Loans wrote on มิถุนายน 18, 2018 at 2:24 pm:
online loan application instant payday loans for bad credit cash loans online guaranteed bad credit loans
Cash AdvanceCash Advance wrote on มิถุนายน 18, 2018 at 9:37 am:
emergency loans quick credit direct loans loan lenders
Speedy CashSpeedy Cash wrote on มิถุนายน 17, 2018 at 3:38 pm:
2000 payday loan credit loan application 500 dollar loan payday lender
Payday LoansPayday Loans wrote on มิถุนายน 17, 2018 at 5:07 am:
loan online dental loans loan online http://loansonline.cars - installment loans online
Loans For Bad CreditLoans For Bad Credit wrote on มิถุนายน 16, 2018 at 10:48 pm:
lender payday loans direct lender loan fast cash christmas loan
Easy Payday LoanEasy Payday Loan wrote on มิถุนายน 16, 2018 at 6:14 pm:
cash advance loans lender lender lender
zaizai wrote on ตุลาคม 4, 2016 at 9:07 am:
ขอทราบรายละเอียด ปี 60 ค่ะ
juju wrote on ตุลาคม 4, 2016 at 7:01 am:
ขอทราบรายละเอียดแพคเกทงานเย็น ปี 60 ค่ะ แขก 300 คน
Admin Reply by: sample
ทางเราส่งรายละเอียดกลับไปที่เมลเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
sungsung wrote on ตุลาคม 4, 2016 at 7:00 am:
ขอทราบรายละเอียดเพจเกจแต่งงานปี 60 ค่ะ
May beMay be wrote on กันยายน 28, 2016 at 1:54 pm:
อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ช่วงกลางปีหน้าครับ
newnew wrote on กันยายน 28, 2016 at 7:43 am:
อยากทราบโปรโมชั่น ช่วงปลายปี 59 ค่ะ
ปอยปอย wrote on กันยายน 28, 2016 at 4:51 am:
อยากทราบ คิวว่าง ช่วงมกราคม 2017 ค่ะ รบกวนตอบกลับที่ e-mail นี้ด้วยค่ะ
Admin Reply by: sample
จัดส่งให้ทาง e-mail ที่ให้ไว้แล้วค่ะ